Almanya’da Şirket Kurarak Oturum İzni Almak

Almanya’da Şirket Kurarak Oturum İzni Almak

Almanya, ticari faaliyet göstermek isteyen kişi ve işletmelerin son dönemlerde oldukça çok yöneldiği ülkelerden biridir. Şirket kurmak isteyen kişilerin başlıca sebepleri Almanya’da geniş kitleleri hedef alabilmeleridir. Ayrıca Almanya’da şirket kurmak isteyenlerin Almanca bilmeleri de şart değildir. Avrupa’nın en güçlü ekonomisine sahip ülkelerinden biri olan Almanya, tüm dünyada ekonomi trendlerine yön vererek, global krizlerde dahi fırsatlar yaratabilen bir ülke olma özelliğine sahiptir. Yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olma sebeplerinden birisi de girişimcilerin dünyaya açılma amaçlarını daha hızlı şekilde gerçekleştirebiliyor olmalarıdır.

Girişimcilerin bunca sebebe dayanarak Almanya’da kurdukları şirketin ardından oturum izni alma konusu akıllara gelmektedir. Ticari faaliyet amacıyla şirket kuran işletme veya kişiler kurdukları bu şirkete dayanarak Almanya oturum iznine sahip olabilirler mi? Evet olabilirler. Şirket kurularak alınan oturum izninden faydalanmanın en büyük avantajı Avrupa sınırları içinde vizesiz serbest dolaşım hakkına sahip olunabilmesidir. Oturum izninden sadece kişi değil aile bireylerinin de faydalanması önemini artırmaktadır.

Şirket kurmanın ardından gelen oturum izni alma konusunun önündeki engellerden biri olan 250 bin Euro yatırım ve en az 5 kişi çalıştırarak istihdam etme zorunluluğu 2012 yılında kaldırılmıştır. Bu tarihten itibaren yatırım yapılması gereken para miktarını belirleyen unsur kişinin Almanya’da yapacağı işi ve kuracağı şirketin hacmi olmaktadır.

Şirketin kurulmasıyla bireylere yatırımcı vizesi verilir. Kişi gerekli şartları sağlarsa bu vizeyi oturum iznine dönüştürebilir.

Yatırımcı Vizesi ile Oturum İzni Almanın Şartları:

 • Almanya’nın ticari koşullarına uygun, iş yapma açısından gerçeklik değeri ölçülebilir bir şirket kurmuş olmak =) İş planını oluşturmak.
 1. Yapılan yatırımı, şirketin kuruluş masrafları da dahil olmak üzere, şirketin her türlü maliyeti karşılamaya yetecek miktarda olmalıdır.
 1.   Kişinin, şirketin faaliyet alanında mesleki olarak belli bir yetkinliğe sahip olması gerekmektedir.
 1. Kurulan şirketin iş alanı, bölgesel bi gereksinimi veya ülke çapında ekonomik bir ihtiyacı karşılayabilecek bi kapasitede olması gerekmektedir. =) Şirket Almanya ekonomisine katkıda bulunmalı. (ÖNEMLİ!!!)
 1. Yatırımın sermayesinin, yatırımcının bizzat kendisine ait olması da şarttır. 

Eğer sermaye kredi yoluyla temin edilecekle, bu kredi garantili olmalıdır.

 1. Kişinin iş tecrübesini ispat edebilmesi.

=) Kişinin diplomalı olması veya konu üzerinde eğitim alması şart değildir. Oturum iznine başvuru yapacaksa daha önceki deneyimlerini kanıtlamalı.

!! Şirket kurarak oturum izni almak isteyen kişilerin Almanca bilmesi şart değildir.

Nereden yardım alabilirim?

 • Alman ticaret odalarından görüş alınabilir.
 • Türkiye’de bulunan danışman firmalardan yardım alınabilir.

!! Oturum vizesi alan kişi Alman yasalarına ve ulusal mevzuata tabiidir.

Değişen yasa ve şartların sonucunda kanun koyucu yatırımın büyüklüğü yerine, yatırım fikrinin ekonomiye olası katkısına bakmaya karar vermiştir.

1 Ağustos 2012 yürürlüğe giren Göç Yasası 21. Madde ye göre sunulan 3 şart:

 • Yatırım alanında genel veya bölgesel bir ihtiyacın olması.
 • Faaliyetin ekonomiye olumlu etkide bulunması.
 • Finansmanın özkaynak veya kredi ile garanti altına alınması.

Yeni yasada görüldüğü üzere asgari yatırım miktarı veya istihdam şartı bulunmamaktadır.

Şirketi kurmaya karar verilmesi ve gerekli şartlar sağlandıktan sonra:

 • Yatırımın yapılacağı yerdeki “Yabancılar Dairesi”  yatırım projenizi inceler. Bu inceleyi Ticaret ve Sanayiler Odası, ilgili meslek kuruluşları veya ekonomi bakanlığının görüşünü alarak yapar.

İncele sırasında en çok dikkat edilenler:

 • Ticaret fikrinin sağlanlığı
 • Yatırımcının deneyimi
 • Sermaye türü ve miktarı
 • İstihdam ve meslek eğitimi alanında yapacağı olası olumlu etkiler
 • Almanya’da yol açması muhtemel yenilik ve araştırma alanına katkıları

1 Ağustos 2012 Göç Yasası 20. Maddeye göre ikamet izni alabilecekler:

 • Yatırımcı
 • Şirketin aktif ortakları
 • Tüzel kişiliklerin yasal temsilcileri

Yatırımcıya oturum izni verilmesi için gerekli belgeler:

 • Noterde yapılmış şirket sözleşmesi
 • İş planı
 • Finansman planı
 • Kazanç planı
 • Özgeçmiş
 • Meslek izni
 • Kuruluş sözleşmesi
 • Ortakların listesi
 • Kira sözleşmesi

=) eğer yatırımcı 45 yaşını aşmış ise özel veya genel bir sigortadan emekliliği de beklenmektedir.

! Yatırımcı şirketini 3 yıl süreyle başarılı bir şekilde idare ederse, süresiz oturum izni alabilmektedir.

Şirket Kurarak Oturum İzni Almak İsteyenlere Tavsiyeler

 • Şirketin sunacağı hizmet veya ürünü ile ilgili en doğru bölgenin tespiti yapılmalı 

=) Lokasyon

–  Şirketin ortaklık yapısını doğru belirlenmesi

=) Danışmanlık

 • Sermaye yapısı belirlenmeli


 • Şirketin hedefini belirlemek

Şirket kurmak isteyen kişiler temel olarak bunlara dikkat etmesi işlemleri hızlandıracaktır. Kurulan şirket Alman yasalarına uygun olduğu sürece oturum izni almak da kolaylaşacaktır. Almanya bürokratik işlemlerin çok olduğu bir ülkedir ancak bu ülkede bürokrasi işlemektedir.

KAYNAKÇA

https://www.almanyakonsoloslugu.com/almanya-yatirimci-vizesi

https://www.ticimax.com/blog/almanyada-sirket-nasil-kurulur

https://av-yilmaz.de/almanyada-sirket-kurmak-ve-girisimci-oturumu-almak/

https://youtu.be/kWurS6f-EOE – Avukat Gülay Taşlı

https://youtu.be/TTLclwJboHE – Avukat Gülay Taşlı

https://youtu.be/VuyTwg12z24 – Avukat Mehmet Kılıç