Torba yasa mecliste tartışılırken yurtdışındaki Türklerin de kafası bir hayli karışmış durumda. Almanya’daki Türkleri de yakından ilgilendiren Türk emeklilik yasasındaki değişiklikle ilgili konunun uzmanı Av. Talha BARUT gazetemize şu açıklamalarda bulundu: „3201 sayılı kanunda değişiklik öngören yasa tasarısı yurtdışındaki Türkler için bir devrim niteliğindedir. Eğer söz konusu düzenleme yasalaşırsa yıllardan beri hukuk mücadelesiyle elde edilen birtakım haklar davasız olarak elde edilebilecektir. Ancak bu olumlu düzenleme, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Zira şu anda mevcut olan borçlanma dönemlerini serbestçe seçebilme hakkı ortadan kaldırılacaktır.
Bu durum ise bazı kişilerin emekli maaşlarına doğrudan doğruya etki edecektir. Örneğin şu andaki yasaya göre 1980 yılından beri Almanya’da çalışan biri doğru dönemleri borçlandığı takdirde 1240 Lira civarında emekli maaşı alabilmektedir. Fakat bu kişi yeni yasa çıktıktan sonra işlemlerini başlatırsa maaşı 700 TL ye kadar düşecektir. Zira artık borçlanma dönemleri otomatik olarak belirlenecektir. Bu durum ise yurtdışı borçlanma hakkının cazibesini azaltacaktır. Bir yandan emekliliği kolaylaştıran hükümler getirilmesi diğer yandan da tasarının 24. maddesiyle dolaylı olarak maaşların düşürülmesi tezat içermektedir. Bazı hakların verilerek bazı hakların alınması ileriye yönelik yeni davaların ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir. Vatandaşlarımızın mevcut yasanın avantajlarından yararlanabilmesi için bir an önce müracaat etmesi gerekmektedir.

Hala yeterince vakit var. Yasa yürürlüğe girene kadar müracaat etmek mümkün. İşlemlerini mevcut yasa döneminde başlatanlar mevcut yasaya tabi olacak, yeni yasa döneminde başlatanlar ise yeni yasaya tabi olacaktır. Ben şahsen gerek mavi kartlıların gerekse Türk vatandaşlarının yeni yasa çıkmadan bir an önce işlemlerini başlatmasını tavsiye ederim.’Steindamm 105, 20099 Hamburg adresinde Talya hizmet sunun Av. Talha Barut, vatandaşların hak kaybına uğramaması için doğrudan doğruya özellikle bu konuda uzman bir avukat ile irtibata geçmeleri gerektiğini vurgulamıştır. Sadece tek çeşit emeklilik sisteminin olmadığını, her kişinin durumunun farklı olduğunu, en az ödeyerek en yüksek maaşı alacak şekilde hesap yaparak işlemlerini yürütmeleri gerektiğini vurgulayarak sözlerini tamamlamıştır.

Bilgi için: 040 636 93 310

Sosyal Medya Hesaplarımız