Yurtdışı Borçlanma Müracaatı İçin Hala Bir Umut Var

01.08.2019 itibariyle Türkiye’de SSK’dan Emekli Olma İmkanı Kalktı !!!

Başvuru süresi beklentilerin aksine uzatılmadı !!!

Bundan sonra yurtdışındakilere sadece Bağ-Kur’dan Emeklilik hakkı tanınıyor !!!

31.07.2018 tarihine kadar başvurularını yetiştirememiş kişiler ne yapmalıdır?

Günlerdir yasanın değişeceğini elimizden geldiğince duyurduk. İlanlarımızı ve duyurularımızı gören binlerce insan avukatlara, SGK’lara ya da Ataşeliklere müracaat ederek eski yasadan istifade etti. Sizler de mesajları WhatsApp guruplarınızda paylaşarak birçok insanın duymasını sağladınız. Duyarlılığınızdan dolayı size gönülden teşekkür ederim. Ancak hala haberi olmayan ya da son gün duyan birçok insan var. Başvurusunu bir şekilde yetiştirememiş ve Bağ-Kur’dan emekli olmaya ekonomik gücü yetmeyen bu kişiler bize müracaat edebilirler. 01.08.2019’dan itibaren bu kişiler artık SGK ve Ataşeliklerde sadece Bağ-Kur üzerinden emekli edileceklerdir. Ancak bu kişilerin hukuki yollarla haklarını alması mümkündür. Zira ilgili Kanun Anayasa`nın 62. Maddesine ve Türkiye’nin taraf olduğu bazı sosyal güvenlik anlaşmalarına aykırı olduğu için eski yasalardan kaynaklı kazanılmış haklarını alabilme imkanları olabilecektir.

31.07.2019 tarihine kadar müracaatlarını yetiştirmiş kişiler ne yapmalıdır?

Yasa çok kısa bir süre içerisinde çıkarıldığı için birçok insan hazırlıksız yakalandı. Ataşeliklerde ya da SGK’larda izdihamlar oluştu. Kimisi kendi kendine kimisi de Avukatlar aracılığıyla müracaatlarını yetiştirdi. Eksik ya da doğru herkes bir şekilde müracaatını gerçekleştirdi. Başvurusunu yetiştirmiş ancak yanlış ya da eksik süreleri borçlanmış kişiler SGK’dan cevap gelene kadar düzeltme işlemlerini yapabilirler. Cevap geldikten sonra düzeltmek çok daha zor hatta imkânsız olacaktır. Onların da geç olmadan başvuru formlarını uzman bir avukata incelettirmelerini tavsiye ederiz. Müracaatını yapmış olsa da süresi içerisinde eksik belgeleri sunmayan ya da yanlış başvuran kişilerin eski yasadan yararlanma imkanı bulunmamaktadır. Geç olmadan 31.07’den önce açılmış dosyalarınızda düzeltme ve tamamlama işlemleri yapınız. Aksi halde eski yasadan yararlanma hakkınız olmayacaktır.  

Hukuki Yollara Başvurmak Yerine 01.08.2019 tarihinden itibaren SGK’ya başvuranlar ne öder ne alır?

01.08.2019 tarihinden sonra SGK’ya doğrudan müracaat edecekler sadece Bağ-Kur’dan borçlanabilecektir. Kendi kendine başvuracak bir kişi artık şu miktarlara emekli olacak:

Bağ-Kur emeklilik şartları genel olarak şu şekildedir:

Erken yaşlarda emekli olmak isteyenler kadın ve erkekler:

Erkekler 9000 işgünü: 345.420 TL (55.983 Euro) öder 1200 TL – 1400 TL arası maaş alır!

Kadınlar 7200 işgünü: 276.336 (44.787 Euro) öder 1200 TL – 1400 TL arası maaş alır!

İleri yaşta emekli olmak isteyen kadın ve erkekler:

207.252 TL (33.590 Euro) öder 1200 TL -1600 TL arası alır.

Görüldüğü üzere SSK üzerinden 98.240 TL’den başlayan fiyatlar 345.420 TL’lere kadar çıkmıştır. SSK üzerinden alınan 2300 TL maaşlar ise 1200 TL’lere kadar düşürülmüştür. 

Eski Sistem Nasıl Bir Hak Veriyordu?

Eski sistemde 58 yaşında bir bayan veya 60 yaşında bir erkek SSK’dan 98.244 TL öderken artık Bağ-Kur’dan 207.252 TL ödeyecektir. Alacağı maaş 2300 TL’den 1500 TL’ye düşmüştür.

5000 gün SSK üzerinden emekli olabilecek 56 yaşında bir erkek bugün 136.450 TL öderken değişiklikten sonra 9000 gün Bağ-Kur üzerinden emekli olmak için 345.420 TL ödeyecektir. Alacağı maaş 2300 TL’den 1300 TL’lere kadar düşmüştür.

Yeni Sistem Anayasa ve Uluslararası Anlaşmalara Uygun mu?

Yurtdışında yaşayan vatandaşlar bu paraları ödeyebilecek güçte değildir. Bu son değişiklik T.C.Anayasa’sının 62. maddesine aykırıdır. Zira ilgili madde şu hükmü öngörmüştür:

‘Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır.’

 Devletin yurtdışındaki Türklerin sosyal güvenliklerini sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Yurtdışında yaşayan ve emekli olmak zorunda olan bir kişi son zam oranlarıyla 33.590 Euro ile 55.983 Euro arası bir ödeme yapmak zorunda kalacaktır. Bu ödemeyi yapamadığı takdirde emekli olamayacak ve sosyal güvenlik şemsiyesinden yararlanamayacaktır. Dolayısıyla Devlet bu kişilerin ve ailelerinin sosyal güvenliklerini sağlayamamış olacaktır. Bu da Anayasa’nın ilgili hükmüne aykırıdır. Ayrıca yeni yasa sigorta başlangıcının belirlenmesi konusunda bazı hükümler getirmiştir. Bu yasaya dayalı olarak çıkarılacak SGK genelgeleri sigorta başlangıcının belirlenmesi konusunda Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara aykırı uygulamalara gidecek olurlarsa bu konuda da mahkeme yolu açıktır. Kazanılmış hakları zarar gören kişiler hukuki yollara müracaat edebilirler.

Güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız lütfen Facebook sayfamızı takip ediniz…

İletişim Bilgileri:

Avukat Talha Barut
Gänsemarkt 44, 20354 Hamburg/Almanya

Ofis no: 0049 40 636 93 310
WhatsApp no DE: 0049 178 448 33 39
facebook.com/talha.barut.1