Yurtdışı Borçlanma İle SSK’dan Emeklilik İmkanı Kaldırıldı !

“Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2019)” 17.07.2019 tarihi itibariyle TBMM’ de kabul edildi. 19.07.2019 tarihinde de resmi gazetede ilan edildi.
1978’den beri var olan bir sistem baştan sona değişti. Yeni yasa ile yurtdışındakilerin SSK’dan borçlanma imkanı kaldırıldı. Bundan sonra sadece Bağ-Kur’dan borçlanma yapılacak. Buna da insanların ekonomik gücü kafi gelmeyecektir. Çok fazla ödeyerek çok az maaş alınacak yeni sistemde yurtdışı borçlanma yapmanın bir anlamı da kalmayacaktır. Bu mağduriyetlerden dolayı 2014 yılı öncesi olduğu gibi birçok dava açılacak ve SGK ile vatandaşlar bu davalar yüzünden karşı karşıya gelecektir.

Biz buradan yüksek sesle bir kez daha duyuruyoruz:

  • İlgili Kanun teklifi ile ilk sigorta başlangıcının belirlenmesine ilişkin özel bir düzenleme yapılıyor. Bu düzenlemenin Türkiye`nin taraf olduğu sosyal güvenlik anlaşmalarına aykırılık teşkil etmemesi gerekiyor. Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, Hollanda, İsviçre ve Kanada gibi ülkelerle yapılan anlaşmalara dayalı olarak ilk sigorta başlangıcının nasıl belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 3201 sayılı Kanunda yapılacak değişiklikle Uluslararası anlaşmalardan kaynaklı haklar ihlal edilirse ilgili kişiler mahkemeye müracaat edebilirler.
  • İlgili Kanun teklifi ile SSK’dan emekli olma imkanı kaldırılıyor. Yurtdışında çalışan ya da çalışmayan, işveren ya da ev kadını herkes Bağ-Kur üzerinden borçlandırılacak. Halbuki SSK çalışanlara yönelik bir sistemdir. Çalışanların da ev kadınları gibi Bağ-Kur’ a aktarılması doğru değildir. Bu durum T.C. Anayasa’sının 62. Maddesine aykırıdır. Zira Devletin yurtdışındaki Türklerin sosyal güvenlik haklarını koruma yükümlülüğü bulunmaktadır. Sosyal güvenlik haklarında geriye gidiş kabul edilemez.

Hangi Değişiklikler Getiriliyor?

1) Yurtdışındakiler için artık SSK (4-a)’ dan borçlanarak emeklilik imkanı kalkmış olacaktır.
2) Ödenecek yurtdışı borçlanmaya esas prim oranı %32’den %45’ e çıkarılacaktır. Bu da şu andaki günlük borçlanma bedelinin 27,29 TL’den 38,38 TL’ye çıkacağı anlamına gelmektedir.
3) Emekli maaşları doğal olarak düşmüş olacaktır.

Örnek verecek olursak 58 yaşında bir bayan şu anda SSK’dan 98.244 TL öderken artık Bağ-Kur’dan 207.252 TL ödeyecektir. Alacağı maaş 2300 TL’den 1500 TL’ye düşecektir.
5000 gün SSK üzerinden emekli olabilecek 56 yaşında bir erkek bugün 136.450 TL öderken değişiklikten sonra 9000 gün Bağ-Kur üzerinden emekli olmak için 345.420 TL ödeyecektir. Alacağı maaş 2300 TL’den 1300 TL’lere kadar düşecektir.

Kimler Etkileniyor?

  • Henüz müracaat etmemiş veya müracaat etmiş olsa da borçlanma bedellerini yeterince ödememiş herkes bu değişiklikten etkilenecektir. Türkiye’de hangi yılda olursa olsun çalışmış olmanız ya da borçlanma yaparak bir kısım para ödemiş olmanız tek başına yeterli gelmemektedir.

Kimler Etkilenmiyor?

  • Doğru bir şekilde müracaatını yapmış, ödemelerini tamamlamış kişiler ile halihazırda aylıklarını alan kişiler yeni yasadan etkilenmeyeceklerdir.

Ne Yapmak Gerekiyor?

  • Yasa çıkmadan önce müracaat etmek gerekiyor. Şayet Türkiye’de çalışmanız yok ise 31.07.2019’a kadar SSK’lı olarak da çalışmanız gerekiyor.

Ne Zamana Kadar Süremiz Var?

  • 31.07.2019 tarihine kadar hem çalışmış olmanız hem de müracaat etmiş olmanız gerekmektedir.

Gerekli Belgeler Nelerdir?

  • Kadınlar için yurtdışındaki hizmet döküm cetveli, serbest çalışma belgesi ve hangi tarihlerde hangi adreslerde oturduğunu gösteren ikametgah
  • Erkekler için hizmet döküm cetveli ya da serbest çalışma belgesi

Müracaat İçin Ne Yapmalıyım?

  • Ofisimize gelip imza atmanız yahut vekalet çıkarmanız kafidir. Aynı gün işleminiz yapılmaktadır.

Bu yasadan etkilenmemenin üç önemli şartı var:

1) SSK’lı çalışma yapma (31.07.2019 tarihinde kadar)
2) Yasa çıkmadan doğru bir müracaat yapma (31.07.2019 tarihinde kadar)
3) İşlem sonunda size özel hesaplanacak asgari tutarı ödeme (6 ay içerisinde)
(Bu tutar herkes için değişiklik arz etmektedir. Özel olarak hesaplamaktayız)

Bu yasal değişiklik önceki yasal değişikliklerden çok farklıdır. Kanun metni çok vahim maddeler içeriyor.  Mümkün olduğunca insanlara duyurmamıza yardımcı olunuz. Mağduriyet yaşayanlar bize doğrudan başvurabilirler. Ücretsiz bilgi almak için Çarşamba günleri saat 16:00’da ofisimizde düzenlediğimiz açık kapı gününe gelebilirsiniz.

İrtibat hattı: 040 636 93 310
WhatsApp DE: 0049 178 448 33 39
WhatsApp TR: 0090 555 057 56 56