Türkiye’de Banka Hesabı Olanlar DİKKAT !

2019 yılı içerisinde Türkiye; yurtdışındaki vatandaşlarının bazı bilgilerini Otomatik Bilgi Anlaşması kapsamında bazı ülkelerle paylaşmaya başlayacaktır. Türk bankaları bu konuda alt yapısını oluşturdu ve hesap sahiplerinden aldığı bilgileri vergi makamlarına bildirmeye başladı. Türk vergi makamları da topladığı bu bilgileri yurtdışı makamlarına bildirecektir. Eğer bankanız size CRS kapsamında bazı sorular soruyorsa bilin ki hesap bilgileriniz ilgili ülke makamları ile paylaşılacaktır. Bazı bankalar siz işlem yaparken bazı bankalarda posta yoluyla bazı bilgileri sizden isteyecek. Uzman bir avukata danışmadan bu soruları yanıtlamayınız. Aksi halde ciddi hak mağduriyetleri yaşarsınız.


CRS konusundaki bazı genel bilgileri soru cevap şeklinde size vereceğim:

CRS Nedir?

Ortak Raporlama Standardı (CRS) vergi şeffaflığı için mücadeleye destek olmak ve vergi sistemlerinin bütünlüğünü korumak amacıyla, katılımcı ülkelerdeki ve bölgelerdeki finansal kurumlara yönelik bilgi toplamayı ve raporlamayı sağlayan bir sistemdir.

Bildirim zorunluluğuna tabi olanlar kimler?

CRS, banka müşterilerinin vergi açısından mukimliğini belirlemeyi amaçlar. CRS uyarınca finansal kurumların, hesaplarının ve ürünlerinin bulunduğu ülke ve bölge dışında vergi mükellefi olan müşterilerini tespit ederek belirli bilgileri yerel vergi dairelerine bildirir. Daha sonra bu bilgiler yerel vergi dairesince vergi mükellefi olduğunuz yerdeki vergi dairesi ile paylaşılabilir.

CRS Sorularının Amacı Nedir?
CRS uyarınca vergi makamları, finansal kurumların müşterilerinin vergi durumuna ilişkin belirli bilgiler toplamasını ve bu bilgileri rapor etmesini talep etmektedir.
Yeni bir banka hesabı açmanız, yeni finansal ürünlere yatırım yapmanız ve mevcut bilgilerinizde değişiklik yapmanız halinde, sizden kendi hakkınızda bazı bilgileri doğrulamanızı isteyecekler.  Bu sürece “Kendi Kendine Belgelendirme” denir ve CRS uyarınca bu bilgileri sizden temin etmeleri gerekmektedir.

Bütün Bankalar Bu Bilgileri Toplamak Zorunda mıdır?
Katılımcı ülkelerdeki ve bölgelerdeki tüm finansal kurumların CRS’ye uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

Bankalar Sizden Hangi Bilgileri İsteyecekler?
CRS gereklilikleri doğrultusunda sizden aşağıdaki bilgileri talep edilecektir:

 • İsim
 • Adres
 • Doğum yeri* (Şahıs ve Kontrol Eden Kişiler için)
 • Doğum tarihi* (Şahıs ve Kontrol Eden Kişiler için)
 • Vergi mükellefi olunan ülkeler/bölgeler
 • Vergi kimlik numarası/numaraları*
 • Tescil/kuruluş yeri (Tüzel Kişiler için)
 • İşletme Tipi (Tüzel Kişiler için)
 • Belirli İşletme türleri için Kontrol Eden Kişi (Kontrol Eden Kişiler için)

Bankalar Vergi Makamlarına Hangi Bilgileri Verecek?

 • ‘Kendi Kendini Belgelendirme Formu’nda verilen bilgiler ile aşağıdakiler dahil bankalar nezdinde sahibi olduğunuz hesaplar ve ürünler ile ilgili ayrıntılar:
 • Bakiye ve tutar
 • Alacak kaydedilen toplam faiz ve ödemeler toplamı

Avukat Talha barut, LL.M
Uzman Avukat/Arabulucu
040 636 93 310
facebook.com/talha.barut.1