Projeleri

prjlr

 

Yürüttüğü Projeler

Hukuk Klinikleri Projesi

Bu proje ile herhangi bir sebepten dolayı uzman bir hukukçuya başvurma imkânı bulunmayan, hukuki sorunlarını anadili dışında ifade edemeyen ve bundan dolayı birtakım mağduriyetler yasayan kimselerin, haksız mağduriyetlerinin giderilmesi, kanuni haklarının hatırlatılması, özellikle yaşlılar, kadınlar ve çocuklar gibi korunmaya muhtaç kesimlerin kanuni güvence altına alınabilmesi için zemin oluşturulması amaç edinilmiştir.

Hukuk Klinikleri Projesi ile Avrupa’da yaşayan Türklerin sorunları, alanında uzman akademisyenler tarafından ele alınmakta ve bu sorunlar asgariye indirilmeye çalışılmaktadır.

Amaç

Herhangi bir sebepten dolayı (maddiyat, korku, bilinçsizlik vs.) uzman bir hukukçuya başvurma imkanı bulunmayan, hukuki sorunlarını anadili dışında ifade edemeyen ve bundan dolayı birtakım mağduriyetler yasayan kimselerin bilgiye daha rahat ulaşabilmesini, haksız mağduriyetlerinin giderilmesini, kanuni haklarının hatırlatılmasını, özellikle yaşlılar, kadınlar ve çocuklar gibi korunmaya muhtaç kesimlerin kanuni güvence altına alınabilmesi için zemin oluşturmaktır.

Kapsam

Proje Türk ve Alman hukuk kliniği olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Kliniklerde, alanlarında uzman hukukçular eşliğinde, hukuki sorunu olan kişilere çözüm önerilerinde bulunmaktadır.

Özellikle aile içi şiddete maruz kalan bireylere, korunmaya muhtaç çocuklara ve yaşlılara öncelik verilmektedir.

Verilen tavsiyeler kişilere sadece hukuki haklarının hatırlatılmasından ibarettir. Ücretsiz olarak kişinin resmi kurumlar veya mahkemeler önünde savunulması, dilekçe hazırlanması veya avukatlığının yapılması kapsam içerisinde yer almamaktadır.

iletişim:
E-mail: talhabarut@hotmail.com

Comments are closed.