Hukuk Klinikleri Projesi

Hukuk Klinikleri projesi alanında uzman bir hukukçuya başvurma imkânı bulunmayan, hukuki sorunlarını anadili dışında ifade edemeyen ve bundan dolayı birtakım mağduriyetler yaşayan kimselerin bilgiye daha rahat ulaşabilmesini, haksız mağduriyetlerinin giderilmesini, kanuni haklarının hatırlatılmasını amaçlamaktadır. Verilecek tavsiyeler kişilere sadece hukuki haklarının hatırlatılmasından ibarettir.

Projeden yararlanmak isteyenler randevu alarak herhangi bir ücret ödemeksizin Türk Hukuku alanında uzman hukukçulara danışma imkanına sahiptirler.

Yaklaşık 3 yıldan beri uygulanan projede katılımcılar çok değişik alanlarda sorunlarını aktarmışlardır. En çok karşılaşılan sorunların başında Türk vatandaşlığından çıkanların Türkiye`de miras hakkının olup olmadığı, Almanya’da boşanan eşlerin bu kararı Türkiye’de nasıl tanıttıracağı, Türkiye’deki alacak davaları, askerlik, emeklilik, gayrimenkul ve kiracı sorunları gelmektedir. Bununla birlikte boşanmada eşlerin ne gibi mali haklarının olduğu, çocuklarının velayetinin kime verileceği, alım satım sözleşmelerinde satıcının ve alıcının ne gibi haklarının olduğu konularında da yardım isteyen proje katılımcılarının da sayısı bir hayli fazladır. Konsolosluklarda sorun yaşayan kişilerin de ne gibi yollara başvurarak sorunlarını halledebilecekleri konusunda bilgi verilmektedir.

Bazı kişiler Türkçeye hakim olmadığından dolayı Konsolosluklarda kendilerini ifade etme imkanı bulamamaktadırlar. Yabancı dildeki ifade sorunlarından dolayı yapmak istedikleri işlemi tam yapamamakta veya yanlış yapmaktadırlar. Bu da bazı hukuki kayıplara yol açmaktadır. Bu kişilere de proje kapsamında hukuki destekte bulunulmaktadır.

Projeye katılım konusunda talep fazla olduğu için sadece somut olarak hukuki problemlerle karsılaşanlara öncelik verilmiş, sırf merak ettiği için bilgi almak isteyenler proje kapsamı dışında tutulmaktadır.

Proje vasıtasıyla Avrupa’da yasayan Türklerin hukuki sorunlarına katkı sağlamak hedeflenmiştir. İlerde oluşturulacak internet portalı sayesinde katılımcıların online olarak da bize ulaşması sağlanacaktır.

Comments are closed.